Advertisement

Pelbagai jenis bantuan kewangan telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan bagi membantu mereka yang memerlukan.

Advertisement

Bantuan-bantuan ini diperkenalkan melalui pelbagai Kementerian atau Jabatan di peringkat Persekutuan atau Negeri sesuai dengan tanggungjawab dan kumpulan sasar masing-masing.

Salah satunya adalah Bantuan Am Persekutuan dan Bantuan Am Negeri daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Advertisement
Advertisement

Ini adalah maklumat lebih jelas berkenaan bantuan kewangan ini: –

Bantuan Am Persekutuan & Negeri

Bantuan Am Persekutuan melibatkan jumlah bantuan kewangan sebanyak RM100 sehingga RM350 kepada mereka yang layak.

Manakala, kadar Bantuan Am Negeri pula ditetapkan oleh Kerajaan Negeri masing-masing.

Advertisement

Bantuan ini diperkenalkan bagi membantu individu/ keluarga kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

Syarat-syarat Kelayakan

Bantuan Am Persekutuan

  • Warganegara dan bermastautin di Wilayah Persekutuan;
  • Advertisement
  • Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa;
  • Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah mana-mana skim bantuan bulanan JKM lain.
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *